U22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn QuốcU22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn Quốc

U22 Việt Nam ăn tôm hùm, tổ chức sinh nhật tập thể trong đêm cuối ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Tối 8-8, các thành viên U22 Việt Nam đặc biệt là 4 thành viên sinh nhật trong tháng 8 đã có một kỷ niệm không thể quên trong chuyến tập huấn Hàn Quốc.