Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 1Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 2Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 3Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 4Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 5Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 6Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 7Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 8Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 9Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 10Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 11Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 12Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 13Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine ảnh 14

Tướng Surovikin đã trở thành 'cơn ác mộng' đối với Quân đội Ukraine

ANTD.VN - Quân đội Ukraine theo nhận xét đã gặp nhiều khó khăn hơn kể từ khi Tướng Surovikin giữ chức vụ Tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.