Tuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảoTuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo

Tuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tri ân lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo

ANTD.VN - Ngày 21-6, tiếp tục hành trình nghĩa tình với biển đảo, tuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã có những hoạt động thiết thực tri ân lực lượng vũ trang ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng...