Sắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát HảiSắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát Hải

Sắc màu thanh niên Công an ở hành trình nghĩa tình biển đảo đặc biệt ở huyện đảo Cát Hải

ANTD.VN - Tuổi trẻ Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã khởi động Hành trình "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" 2022 với những hoạt động ý nghĩa, ấm tính quân dân ở xã Hoàng Châu, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng.