Từ ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi thế nào khi tăng lương?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính theo lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng tăng theo.

Từ ngày 1/7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng tháng. Cùng với việc tăng lương cơ sở, hàng loạt mức đóng, mức hưởng chính sách an sinh xã hội cũng sẽ thay đổi theo lương cơ sở, trong đó có mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, mức đóng BHYT theo hộ gia đình hằng tháng của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Do mức đóng BHYT theo hộ gia đình được tính theo lương cơ sở nên khi tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng theo.

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình theo tháng hoặc cả năm năm 2023 ảnh 1

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình theo tháng hoặc cả năm năm 2023

Với những người có thẻ BHYT thời hạn sử dụng kéo dài sau ngày 1/7 thì vẫn tiếp tục được dùng thẻ cho đến khi hết thời hạn sử dụng, không phải đóng bù phần chênh lệch khi lương cơ sở tăng và mức đóng BHYT tăng theo.