Từ ngày 1/7, dự kiến giảm 36 khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực

ANTD.VN -  Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp hộ chiếu, căn cấp công dân; phí trong lĩnh vực y tế, chứng khoán, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm dự kiến từ 10 đến 50%, áp dụng với tổng cộng 36 các khoản phí, lệ phí.