Từ 30/6/2025, tất cả cổ phiếu phải chuyển giao dịch trên HOSE

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo lộ trình tại Thông tư 57/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, chậm nhất đến ngày 30/6/2025, tất cả cổ phiếu sẽ được giao dịch trên HOSE.

Toàn bộ cổ phiếu sẽ chuyển giao dịch sang HOSE

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Trong đó, Thông tư nêu rõ chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Thông tư cũng quy định HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Về phía HNX, từ ngày 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đã đăng ký giao dịch và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức tại HNX cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch sang HOSE theo quy định.

Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE trước 30/6/2025

Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE trước 30/6/2025

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu này, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Thông tư quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định tại các điều khoản nên trên và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Hết 2021, toàn bộ trái phiếu chuyển niêm yết trên HNX

Đối với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước thời hạn trên, HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

HOSE sẽ tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 20/7/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Chậm nhất đến hết năm 2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX. Trường hợp đến hết 30/9, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chưa đi vào hoạt động thì HOSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX.

Trong khi đó, HNX sẽ tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, theo quyết định số 37/2020, VNX hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân... Vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HOSE.

Theo quyết định, HNX có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...

Trong khi đó, HoOSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...