Từ 1/7, người lao động sẽ được tăng nhiều khoản tiền trợ cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
Khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản trợ cấp cũng tăng theo

Khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản trợ cấp cũng tăng theo

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội quy định, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng lên 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo Điều 38 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng lên 3.600.000 đồng (hiện hành 2.980.000 đồng).

Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở (quy định tại khoản 3, Điều 41 Luật BHXH 2014).

Từ ngày 1/7/2023, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản lên 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp một lần

Điều 46 Luật BHXH 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở bằng 9.000.000 đồng (hiện hành 7.450.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng thêm 900.000 đồng).

Người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng

Theo Điều 47 Luật BHXH 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Như vậy, người lao động suy giảm 31% khả năng lao động được hưởng trợ cấp 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện hành 29.800 đồng).

Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Theo khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2014, mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày:

Bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. Như vậy, mức hưởng bằng 450.000 đồng (hiện hành 372.500 đồng).

Bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung; mức hưởng bằng 720.000 đồng (hiện hành 596.000 đồng).