Từ 15-4: Điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng cục Thống kê sẽ điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ ngày 15-4 đến hết ngày 30-5-2022.
Từ 15-4: Điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên cả nước  ảnh 1

Tổng cục Thống kê sẽ điều tra doanh nghiệp trên toàn quốc từ ngày 15-4

Cục Thu thập dữ liệu và công nghệ thông tin (Tổng cục Thống kê) cho biết, mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Bên cạnh đó, mục đích của cuộc điều tra còn phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2021, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; Biên soạn "Sách Trắng doanh nghiệp năm 2023" và “Sách Trắng hợp tác xã năm 2023”; Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp…

Hoạt động điều tra doanh nghiệp sẽ được tiến hành với tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, trừ 3 ngành: ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; ngành U - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; ngành T- Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia.

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 sẽ thu thập các thông tin sau: thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp. Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động.

Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Dự kiến, quý I-2023 công bố kết quả chính thức kết quả điều tra và biên soạn Sách trắng doanh nghiệp và Sách trắng hợp tác xã.