Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp chậm lại trong giai đoạn 2016-2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 7,9% thấp hơn mức tăng 8,7% của giai đoạn liền trước.
Cả nước hiện có 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động

Cả nước hiện có 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động

Ngày 11-1, Tổng cục Thống kê công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Theo đó, tính đến thời điểm 31-12-2020, cả nước có 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 2,3% so với năm 2019.

Đây là mức tăng thấp nhất trong cả giai đoạn 2016-2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 làm đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm số doanh nghiệp tăng 7,9%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng 8,7% bình quân năm của giai đoạn 2011-2016.

Trong năm 2020 các doanh nghiệp thu hút trên 14,7 triệu lao động, tăng 4,7% so với năm 2016. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020, số lao động tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng 5,1%/năm của giai đoạn 2011-2016.

Về hợp tác xã, kết quả điều tra cho thấy, bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi năm số lượng hợp tác xã tăng 3,5%, cao hơn mức giảm bình quân 0,8% của giai đoạn 2011-2016; Tuy nhiên, mỗi năm số lao động trong các hợp tác xã giảm 4,4%, trái ngược so với mức tăng bình quân 0,2%/năm của giai đoạn 2011-2016.

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tăng cả về số đơn vị và số lao động nhưng thấp hơn nhiều so với các giai đoạn trước đây.

Trong năm 2020, mặc dù tỷ trọng số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể khá cao, chiếm tới 86,6% trong tổng số đơn vị điều tra nhưng tổng số lao động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chỉ chiếm khoảng 32,8% trong tổng số lao động của các đơn vị điều tra. Lý do, các cơ sở này thường có quy mô lao động rất nhỏ từ 1,5 đến 1,7 lao động/cơ sở.

Về kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho thấy, số lượng cơ sở hành chính năm 2020 giảm so với năm 2016. Đến cuối 2020, cả nước có 32.304 cơ sở hành chính, giảm 7,25 so với năm 2016. Cơ sở hành chính thuộc hệ thống hành pháp chiếm số lượng lớn nhất với 25.271 cơ sở, chiếm tỷ lệ 78,2%. Tiếp theo là số cơ sở thuộc hệ thống tổ chức chính trị - xã hội là và tiếp theo là cơ sở thuộc hệ thống tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.