Truyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả JavelinTruyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả Javelin

Truyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả Javelin

ANTD.VN - Trang Avia của Nga nhận định, với đầu đạn lớn, tầm bắn xa, nên trong một số trường hợp tác chiến, tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả tên lửa Javelin hiện đại.