Trung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtTrung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất

Trung Quốc tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất

ANTD.VN - Lo ngại những căng thẳng có thể dẫn đến xung đột, Trung Quốc tiến hành tập trận cực lớn gần bán đảo Triều Tiên.