Trung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/hTrung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/hTrung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/hTrung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/hTrung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/hTrung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/h

Trung Quốc chế tạo máy bay chở hàng không người lái, tốc độ 300km/h

ANTD.VN - Máy bay không người lái chở hàng HH-100 do Trung Quốc phát triển và chế tạo đã hoàn thành việc thử nghiệm.