Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 1Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 2Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 3Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 4Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 5Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 6Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 7Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 8Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 9Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 10Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 11Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 12Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 13Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 14Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru ảnh 18

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão Noru

ANTD.VN - Cơn bão tên gọi Noru với sức tàn phá khủng khiếp đã tạt ngang các tỉnh miền Trung. Ngay trong ngày 28-9, khi cơn bão vừa đi qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ, Bộ tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an đã nhanh chóng tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.