Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

ANTD.VN - Sáng nay 22/5/2024, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tiếp tục thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức, nhấn mạnh đây là vinh dự, là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.