TRỰC TIẾP: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước

ANTD.VN - Vào lúc 15 giờ chiều ngày 23-10, sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu,  Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 tuyên thệ nhậm chức.