Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 1Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 2Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 3Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 4Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 5Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 6Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 7Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 8Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 9Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 10Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 11Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 12Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 13Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ ảnh 14

Trực thăng tối tân Ka-52 Nga bị tên lửa phòng không ‘đồ cổ’ Osa Ukraine bắn hạ

ANTD.VN - Trực thăng tối tân Ka-52 Nga vừa có màn thể hiện không được như quảng cáo khi nó bị bắn hạ bởi thứ vũ khí đã rất cũ.