Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 1Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 2Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 3Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 4Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 5Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 6Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 7Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 8Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 9Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 10Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 11Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 12Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 13Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 14Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời ảnh 15

Oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 tiếp tục là 'quái vật bầu trời' sau.. 70 năm ra đời

ANTD.VN - Vào ngày 27/4/1952, chiếc máy bay thử nghiệm "88-1" - chính là nguyên mẫu của oanh tạc cơ huyền thoại Tu-16 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên kéo dài 12 phút, người điều khiển là phi công Nikolai Rybko.