Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải

Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, NATO phải "vô hiệu hóa" Kaliningrad

ANTD.VN - Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, khu vực Kaliningrad được dự báo sẽ phải hứng chịu sức ép quân sự cực lớn từ NATO.