Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?

Tàu sân bay HMS Prince of Wales có tránh khỏi sự xấu hổ khi ở ngoài khơi Nga?

ANTD.VN - Tàu sân bay HMS Prince of Wales đã lên đường thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt, các thủy thủ Anh được khuyên "phải hết sức thận trọng để không bị xấu hổ trước Nga".