Trọng dân, gần dân; lúc dân cần, dân khó, có Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương trao đổi, chia sẻ về những đột phá của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ vừa qua; trách nhiệm và những đóng góp của lực lượng công an cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Những "điểm sáng" của lực lượng Công an nhiệm kỳ qua

- Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã có nhiều đổi mới hiệu quả trong lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Một nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đột phá của lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ, mặc dù muôn vàn khó khăn nhưng lực lượng công an nhân dân giành được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đâu là những dấu ấn nổi bật, thưa đồng chí?

Đại tướng Tô Lâm: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương đã đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đạt những kết quả, thành tựu quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật.

Lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt ảnh 1

Lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt

Một là, Đảng bộ Công an Trung ương đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Hai là, đã lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm điều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Đây là thành tựu bao trùm và quan trọng nhất trong nhiệm kỳ qua.

Ba là, lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an nhân dân gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá," “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn luôn đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh trong lãnh đạo toàn lực lượng công an nhân dân ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương công tác được tăng cường. Quyết liệt trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, do vậy tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được bảo đảm, có chuyển biến căn bản, được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bốn là, cùng với thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, công tác đối ngoại và hợp tác của công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; chủ động góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Năm là, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch, với phương châm: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” đã trở thành biện pháp quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị áp dụng trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

Những bài học quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước qua hơn 35 năm đổi mới với nhiều thành tựu. Đó cũng là những tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở đầu một giai đoạn mới của đất nước. Tổng kết lại qua hơn 35 năm đổi mới, đâu là những bài học quan trọng để lực lượng công an nhân dân có thể hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thưa đồng chí?

Đại tướng Tô Lâm: Qua hơn 35 năm đổi mới, đặc biệt từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học quan trọng.

Một là, phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng công an nhân dân. lực lượng công an nhân dân phối hợp chặt chẽ giữa với quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Công an cơ sở về tận địa bàn dân cư để phục vụ nhân dân các thủ tục hành chính ảnh 2

Công an cơ sở về tận địa bàn dân cư để phục vụ nhân dân các thủ tục hành chính

Hai là, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp về chiến lược và sách lược phù hợp trước diễn biến của tình hình liên quan đến an ninh của đất nước. Thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đặc biệt là hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

Ba là, chủ động, sáng tạo, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chú trọng xác định mục tiêu yêu cầu, chủ đề và khẩu hiệu hành động, đi đôi với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, công an địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời là thủ trưởng đơn vị.

Bốn là, tập trung cao độ trong công tác xây dựng Đảng, từng bước xây dựng các tổ chức đảng trong công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với quyết tâm chính trị cao trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đi đôi với kiên quyết điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Năm là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ, công tác đào tạo cán bộ, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật của lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong các mặt công tác công an.

- Xin đồng chí cho biết, tham dự Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương thể hiện quyết tâm ra sao để đóng góp cho thành công chung của Đại hội?

Đại tướng Tô Lâm: Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tham dự Đại hội XIII của Đảng với tinh thần, phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển” và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện các văn kiện Đại hội, tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể khái quát về những đóng góp nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội là lực lượng công an nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII, nhất là nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. lực lượng công an nhân dân chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nổi bật, lực lượng công an nhân dân đã chủ động bảo vệ quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội các cấp, giữ vững đoàn kết nội bộ; phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân dự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt.

Đặc biệt, Bộ Công an đã xây dựng Chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Ngày 10/1/2021 đã tổ chức Lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; với mục tiêu “Tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội."

“Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới ra sao thưa đồng chí?

Đại tướng Tô Lâm: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lực lượng công an nhân dân tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau.

Thứ nhất, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác công an.

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước. Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Thứ ba, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh;" phương châm “Ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.” Đồng thời cũng cần phải hết sức coi trọng: “Phát triển để ổn định bền vững;" xử lý thật hiệu quả, khoa học mối quan hệ này trong suốt quá trình bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, trong đó cần xác định đổi mới một cách thực chất, đi vào chiều sâu với các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thứ năm, tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh, trật tự; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân." Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, theo phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an."

Thứ sáu, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!