Triển khai Đề án 06, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06, với mục tiêu làm sạch dữ liệu đối với nhà đầu tư chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an vừa ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an đã ký Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa UBCKNN với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kế hoạch tập trung thực hiện gồm 03 nhóm nhiệm vụ chính: Thứ nhất là đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

Thứ hai, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành Chính khoán;

Và thứ ba là ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an ký Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an ký Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, Kế hoạch này là căn cứ hết sức quan trọng để phối kết hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong thực thi nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao phó.

Với các đầu việc cụ thể đã được chi tiết hóa, phân công đơn vị đầu mối, các đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành cụ thể, Kế hoạch sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành Chứng khoán, góp phần thực hiện mục tiêu tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung cũng như chuyển đổi số ngành chứng khoán nói riêng.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an trao Biên bản ký kết

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước, 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương; đã tiếp nhận trên 1,3 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu và giải quyết các thủ tục hành chính.

Thay mặt Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại tá Vũ Văn Tấn thống nhất các nội dung chi tiết của Kế hoạch, đồng thời, nhấn mạnh các đơn vị tham gia triển khai Kế hoạch phải bám sát nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Đại tá Vũ Văn Tấn cũng cho biết, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã giao Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - UBCKNN khẩn trương thống nhất quy trình, yêu cầu nghiệp vụ khai thác các thông tin đặc thù, phương án làm sạch dữ liệu đối với nhà đầu tư chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nghiên cứu giải pháp sử dụng tài khoản VNeID trong việc mở và sử dụng tài khoản chứng khoán.