Trên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạnTrên 300 người dân  tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạn

Trên 300 người dân tham gia nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạn

ANTD.VN - Nhằm nâng cao kỹ năng về PCCC và CNCH, để giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức tập huấn kỹ năng chữa cháy cho người dân.