Trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc

Trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc

ANTD.VN - Đến ngày 23/02, có 11 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Lãi suất phát hành bình quân 10,26%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 5,5 năm.