Chính thức cho phép giãn nợ trái phiếu doanh nghiệp, thanh toán trái phiếu bằng bất động sản

Chính thức cho phép giãn nợ trái phiếu doanh nghiệp, thanh toán trái phiếu bằng bất động sản

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.