Tổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại UkraineTổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại Ukraine

Tổng thống Putin nói về tổn thất nhân mạng binh lính Nga tại Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin vừa khẳng định tổn thất về nhân mạng của Nga trên chiến trường ít hơn của Ukraine khoảng 10 lần. Hiện Kiev chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.