Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 1Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 2Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 3Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 4Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 5Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 6Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 7Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 8Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 9Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 10Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 11Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 12Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 13Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 14Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 15Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình? ảnh 16

Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện 'tối hậu thư hạt nhân' khiến NATO giật mình?

ANTD.VN - "Tối hậu thư hạt nhân" được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra theo đánh giá đã khiến NATO phải "giật mình".