Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 2Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 3Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 4Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 5Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 6Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 7Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 8Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 9Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 10Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 11Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 12Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 13Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 14Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 ảnh 15

Toàn cảnh lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

ANTD.VN -  Sáng 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Viet Nam Defence 2022) tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).