Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 1Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 2Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 3Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 4Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 5Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 6Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 7Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 8Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 9Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 10Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 11Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 12Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 13Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 14Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 15Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 16Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023 ảnh 17

Toàn cảnh chiến thắng 5 'sao' của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2023

ANTD.VN - Chiến thắng tưng bừng 5-0 cùng nguồn khích lệ tinh thần rất lớn từ lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội và đông đảo người hâm mộ giúp Công an Hà Nội FC có khởi đầu hoàn hảo tại V-League 2023.