Toàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộnToàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộn

Toàn cảnh 1 tháng thí điểm phân làn xe máy ở đường Nguyễn Trãi: Giao thông chưa hết lộn xộn

ANTD.VN - Tại Hà Nội, sau 1 tháng thí điểm phân làn riêng cho xe máy trên đường Nguyễn Trãi, tình trạng ùn tắc được cải thiện nhưng giao thông vẫn lộn xộn khi nhiều phương tiện cố tình đi sai làn...