Tọa đàm về vai trò phụ nữ trong công tác đảm bảo TTATGT

ANTĐ - Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành GTVT nói chung và trong công tác đảm bảo ATGT nói riêng, vai trò của phụ nữ Việt Nam là vô cùng to lớn. Nhằm phát huy truyền thống đó Bộ GTVT phối hợp với hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo TTATGT.