Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 1Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 2Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 3Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 4Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 5Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 6Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 7Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 8Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 9Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 10Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 11Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 12Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 13Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk ảnh 14

Tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine gây tê liệt hoạt động của ly khai Lugansk

ANTD.VN - Lực lượng ly khai Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) đã ghi nhận hoạt động mạnh từ một tổ hợp tác chiến điện tử bí ẩn của Ukraine.