Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'

Tổ chức CSTO sẽ không cho phép biến Kazakhstan thành một 'Syria mới'

ANTD.VN - Tổ chức CSTO đang cho thấy họ sẽ can thiệp nhanh chóng vào cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan nhằm tránh để quốc gia Trung Á này trở thành một "Syria mới".