Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 1Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 2Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 3Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 4Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 5Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 6Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 7Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 8Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 9Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 10Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 11Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 12Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 13Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine? ảnh 14

Tình báo Anh: Nga ngừng sử dụng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại Ukraine?

ANTD.VN - Tình báo Anh cho rằng, mô hình nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga tỏ ra có nhiều bất cập khi được sử dụng tại chiến trường Ukraine nên đã được ngừng lại. Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.