Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”

Tìm hiểu 25 di tích đặc biệt tại Hà Nội qua trưng bày “Một thoáng di sản”

ANTD.VN - “Một thoáng di sản” là trưng bày sẽ được ra mắt tại Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội vào ngày 01/07/2024 nhân kỷ niệm 25 năm ngày Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2024).