Tiêu hủy hơn 10 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả

ANTD.VN - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn hàng vi phạm.