Tiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩnTiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩn

Tiểu đoàn xe tăng M-55S của Quân đội Ukraine biến mất bí ẩn

ANTD.VN - Quân đội Ukraine có trong biên chế một tiểu đoàn xe tăng M-55S do Slovenia viện trợ vào đầu năm nay, nhưng đóng góp của chúng là rất ít, gần như "mất dấu vết".