Tiết kiệm chi 10% để tăng lương

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014.

Để đảm bảo nguồn cho tăng lương trong năm 2014, trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho cả năm 2014. Kinh phí bổ sung để thực hiện mức lương mới trong năm 2014 sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2014 của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.