• Hoạn trâu: Nghề nguy hiểm

    Hoạn trâu: Nghề nguy hiểm

    ANTĐ - Phải khẳng định rằng, đây là nghề hiếm có. Bởi sự nguy hiểm chết người và sự nhọc nhằn của công việc nên nghề hoạn trâu cho đến nay gần như đã thất truyền.

  • Bí ẩn giếng Chăm cổ có 5 cô tiên múa hát, hàng đêm kẽo kẹt tiếng múc nước

    Bí ẩn giếng Chăm cổ có 5 cô tiên múa hát, hàng đêm kẽo kẹt tiếng múc nước

    ANTĐ - Ở làng Hữu Quyền (xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có 3 chiếc giếng cổ, đó là giếng Chòm, giếng Đá và giếng Thềm. Ba giếng này tạo thành một hình tam giác án ngữ ba góc của làng, cả ba đều có kiểu cấu trúc như nhau là hình vuông, sâu khoảng 3 - 4m, rộng 2m, xung quanh được ốp những phiến gỗ quí, qua nhiều thế kỷ mà vẫn cứng như đá, đen như than. Tuy nhiên, giếng Thềm và giếng Đá không thấy khắc những ký tự lạ trên gỗ như ở giếng Chòm.