Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắngTiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắng

Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đang khiến Nga lo lắng

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ được nhận xét là đang khiến Nga khiếp sợ khi sở hữu những đặc tính kỹ chiến thuật rất đáng gờm.