Tiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của PhápTiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của Pháp

Tiêm kích Su-27S Ukraine gây bất ngờ khi ném bom dẫn đường AASM-250 Hammer của Pháp

ANTD.VN - Việc tích hợp thành công bom dẫn đường AASM-250 do Pháp chế tạo vào tiêm kích Su-27S vốn chỉ thích hợp cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không gây ngạc nhiên cho giới truyền thông.