Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran

Tiêm kích F-15 Mỹ vừa bắn rơi UAV Mohajer-6 của Iran

ANTD.VN - Mỹ triển khai tiêm kích hạng nặng F-15 bắn hạ UAV Mohajer-6 của Iran khi chiếc máy bay không người lái này được cho là hướng đến vị trí đóng quân của lực lượng Mỹ tại miền bắc Iraq.