Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 1Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 2Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 3Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 4Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 5Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 6Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 7Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 8Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 9Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 10Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 11Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 12Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 13Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 14Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 15Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 16Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 17Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 18Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 19Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 20Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 21Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 22Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 23Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 24Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan ảnh 25

Trung Quốc đưa tiêm kích tàng hình J-20 tới eo biển Đài Loan

ANTD.VN - Không quân Trung Quốc thông báo, tiêm kích tàng hình J-20 đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên eo biển Đài Loan khi căng thẳng gia tăng.