Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 1Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 2Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 3Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 4Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 5Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 6Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 7Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 8Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 9Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 10Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 11Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 12Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO? ảnh 13

Báo Mỹ:

Thụy Điển trở nên ‘mềm mại’ trong lúc chờ được phê duyệt tư cách thành viên NATO?

ANTD.VN - Báo chí Mỹ nhận xét rằng, chính sách của Thuỵ Điển đã trở nên "mềm mại" trong lúc chờ đợi để được nhận tư cách thành viên của khối liên minh quân sự NATO.