Thụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATOThụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATO

Thụy Điển đã vượt qua ‘cửa ải’ cuối cùng để vào NATO

ANTD.VN - Với việc quốc hội Hungary đã phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, Stockholm đã đủ điều kiện để gia nhập liên minh sau gần hai năm đàm phán căng thẳng.