Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả mở rộng Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số Tờ trình phục vụ phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013. Bộ trưởng Bộ GTVT chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.