Tuyến lửa Trường Sơn, con đường huyền thoại

Tuyến lửa Trường Sơn, con đường huyền thoại

ANTD.VN - Kỷ niệm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), sáng nay, 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.
Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

ANTD.VN - Kỷ niệm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.