Thưởng Tết cho người lao động có thể bằng tài sản, dịch vụ

ANTD.VN - Theo quy định tại Bộ luật Lao động (sửa đổi), thưởng có thể là tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác. Như vậy, hay vì chỉ thưởng bằng tiền, quy định mới cho phép mở rộng hình thức thưởng (gồm cả thưởng Tết) bằng hiện vật hoặc dịch vụ; quy định này được áp dụng từ ngày 1/1/2021.

Ngoài tiền, doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức khác để thưởng cho người lao động

Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu từ ngày 1/1/2021 đã bổ sung thêm nhiều hình thức thưởng của người sử dụng lao động tới người lao động.

Cụ thể tại Điều 103, Bộ luật Lao động 2012, có quy định hình thức thưởng chỉ là tiền thưởng. Đồng thời, tiền thưởng trên là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trong khi đó, Điều 104 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã tiếp thu và quy định lại Điều 103 của Luật Lao động hiện hành. Theo đó, tên gọi của Điều luật từ chỗ ghi rõ là tiền thưởng thì nay sửa thành thưởng.

Điều 104 ghi rõ: “Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động".

Với quy định mới này, người sử dụng lao động có thể lựa chọn nhiều hình thức thưởng đa dạng cho người lao động hơn, như: hiện vật, hàng hoá, mua hàng giảm giá, thưởng dịch vụ…

Tuy nhiên, Điều 104 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) vẫn đảm bảo nguyên tắc của Điều 103 trong luật hiện hành: “Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở”.

Đồng thời, quy định thưởng của Bộ luật Lao động (sửa đổi) vẫn đảm bảo nguyên tắc không bắt buộc người sử dụng lao động phải có một mức thưởng cố định cho người lao động trong dịp lễ, Tết.