Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ 6 vấn đề dư luận quan tâm

ANTD.VN - Ngày 17-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ 6 vấn đề dư luận quan tâm ảnh 1Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần quan tâm hơn đến công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

Tính từ đầu năm 2016 tới nay, Bộ Xây dựng được giao 311 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 233 nhiệm vụ, còn 74 nhiệm vụ đang thực hiện, có 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý kiến Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ 6 vấn đề mà người dân, dư luận đang rất quan tâm. Thứ nhất là công tác xây dựng thể chế. Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh Luật Xây dựng năm 2014, nhất là về tính đồng bộ với các luật khác như Luật Đất đai, Luật Đô thị, Luật Bất động sản, Luật Đầu tư công… Bộ cần nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ để báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. 

Cũng liên quan tới thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện nhanh nhất, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng. Đây là nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 60 của Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay, các bộ ngành, địa phương đều nói việc giải ngân đầu tư công rất chậm trễ do nguyên nhân quan trọng từ thủ tục xây dựng tại Nghị định 59. 

Vấn đề thứ hai là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng hết sức quan tâm công tác này, làm sao vừa phân cấp tạo thuận lợi cho địa phương, vừa gắn trách nhiệm kiểm tra giám sát của Bộ và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. 

Vấn đề thứ ba là phát triển nhà ở. Bộ đã đề xuất nhiều cơ chế về xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, đối tượng chính sách… nhiều đối tượng được thụ hưởng. Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm, ngay cả với nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, các khu công nghệ cao… nhưng cần bảo đảm quy hoạch đô thị, không phá vỡ quy hoạch.

Tổ công tác cũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng yêu cầu làm rõ về các vấn đề quản lý thị trường bất động sản, quản lý vật liệu xây dựng liên quan tới bảo vệ môi trường và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.