Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 335.090 tỷ đồng

  • 03/07/2014 10:33
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 335.090 tỷ đồng, đạt 53,7% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 335.090 tỷ đồng ảnh 1
Trong 6 tháng đầu năm cơ quan thuế các cấp đã thanh kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp


Tuy nhiên so với chỉ tiêu phấn đấu mà Tổng cục Thuế đặt ra thì kết quả trên mới chỉ đạt 49,5%. Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 54.437 tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ.

Thu nội địa trừ dầu ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 264.123 tỷ đồng, bằng 52,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 48% chỉ tiêu phấn đẩu và tăng 17,5% so với cùng kỳ, nếu loại trừ các yếu tổ tăng, giảm thu đột biến thì tăng 11,6% so cùng kỳ.

Tín hiệu đáng mừng là có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán. Trong đó 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng cũng như khai thác thêm nguồn thu cho ngân sách.

Đồng thời, các cơ quan thuế đã đẩy mạnh thường xuyên hỗ trợ, đối thoại cùng doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

Cơ quan thuế cũng thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu đảm bảo kiểm soát, nắm bắt theo dõi và quản lý thuế kịp thời. Tỷ lệ tờ khai đã nộp so với tờ khai phải nộp tăng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 90,6%, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đạt 91,3%, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 89,8%.

Công tác thanh tra, kiểm tra đạt khá, cụ thể, cơ quan thuế các cấp đã thanh kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.119 tỷ đồng (tăng 80,8% so với cùng kỳ), giảm lỗ 6.479 tỷ đồng (tăng 250% so với cùng kỳ).

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm tới nay cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp báo lỗ có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt hơn 579 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.517 tỷ đồng.

“Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, cơ quan thuế đã quản lý được gần 4.100 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Việc kiểm soát thông tin giao dịch liên kết đã có tác động tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp”, ông Bùi Văn Nam đánh giá.

Toàn ngành đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp quàn lý nợ, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, rà soát, phân loại nợ kịp thời để đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, cho đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế. Kết quả đã thu dược 17.500 tỷ đồng (tương ứng 29%) số nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2013 chuyển sang.

Về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) triển khai thí điểm nộp thuế điện tử tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Đến nay, đã có hơn 200 doanh nghiệp áp dụng với số tiền nộp trên 115 tỷ đồng.

Kê khai thuế qua mạng cũng được đẩy mạnh tại 63 tỉnh, thành phố với số doanh nghiệp thực hiện gửi tờ khai là hơn 366.900 doanh nghiệp. Việc thu thuế qua các ngân hàng thương mại cũng được triển khai với 20 ngân hàng, qua đó số thu đã thực hiện đạt hơn 90.000 tỷ đồng.

Cũng theo ông Bùi Văn Nam: “Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm là rất nặng nề. Một mặt vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục