Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp vẫn thiếu trọng tâm, trọng điểm

  • 16/08/2016 16:29
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Đó là đánh giá của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thành lập và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) 7 tháng năm 2016.

Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp vẫn thiếu trọng tâm, trọng điểm ảnh 1

Một số KCN, KKT thu hút được các dự án đầu tư lớn

Theo Vụ Quản lý các KKT, tính đến tháng 7-2016, cả nước đã có 316 KCN được thành lập. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 50%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.

Còn đối với KKT, tính đến tháng 6-2016, số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên cả nước là 16. Ngoài ra, còn có 2 KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 7 tháng đầu năm 2016 các KCN, KKT đã thu hút được 506 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 6,1 tỷ USD và điều chỉnh tăng vốn cho 392 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 3,4 tỷ USD. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT tăng thêm 9,5 tỷ USD, chiếm 44% tổng số lượt dự án và chiếm 67% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trong 7 tháng đầu năm của cả nước. Các KCN, KKT thu hút được 360 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 52.430 tỷ đồng.

Lũy kế đến tháng 7-2016, các KCN, KKT đã thu hút được gần 7.649 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 145,1 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 84,7 tỷ USD (bằng 58% vốn đầu tư đã đăng ký).

Các KCN, KKT đã thu hút được 7.327 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn xấp xỉ 1.386 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 692 nghìn tỷ đồng (bằng 49% vốn đầu tư đã đăng ký).

Theo Vụ Quản lý các KKT, đến nay, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, chất lượng công tác thu hút đầu tư vào KCN, KKT chưa cao. Các KCN, KKT vẫn đặt mục tiêu thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực thiếu tính liên kết, hợp tác để xây dựng mô hình kinh tế liên kết ngành.

Phần lớn các KCN, KKT được phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, chưa xác định được các trọng tâm thu hút đầu tư của các KCN, KKT theo từng địa phương, từng vùng kinh tế. Quy hoạch nguồn nhân lực gắn với ngành nghề thu hút đầu tư trong các KCN, KKT chưa được quan tâm thích đáng, dẫn tới việc thiếu hụt nguồn nhân lực cho một số dự án lớn đang triển khai.

Ngoài ra, Vụ Quản lý các KKT cũng cho rằng, chính sách, pháp luật đối với KCN, KKT còn chưa ổn định, còn chồng chéo với pháp luật chuyên ngành; Vấn đề nhà ở, phúc lợi xã hội và đời sống công nhân trong KCN, KKT chưa được cải thiện rõ rệt; Việc huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT còn khó khăn nên các KCN, KKT chưa phát huy hết thế mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục